Over Ons

T'ANtWOORD is een erkende vereniging waar armen het woord nemen. Samen met mensen in armoede, vrijwilligers en sympathisanten strijden wij tegen armoede en sociale uitsluiting.

Deelnemen aan het lokale vrijetijds- en cultureel aanbod, je aansluiten bij een jeugdbeweging of een sportclub, een daguitstap plannen of op vakantie gaan … is allesbehalve vanzelfsprekend voor mensen in armoede. Er is niet alleen de financiële drempel. Je moet ook nog op je bestemming geraken en, eens je er bent, je er thuis voelen.

Eén op de vijf Vlamingen kan niet op vakantie gaan. Dat is in Turnhout en omstreken niet anders. Nochtans is dit bijzonder belangrijk voor het mentale welbevinden; er even tussen uit zijn, even niet denken aan dagelijkse zorgen. Bovendien bepaalt artikel 24 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat het recht op vrije tijd en vakantie een fundamenteel recht is.

Op initiatief van T’ANtWOORD en in samenwerking met de dienst Toerisme & UiT, Dienst Gelijke Kansen, Cultuurdienst, de Bibliotheek en DINAMO openen we vanaf maart 2021 drie Rap op Stap kantoren in Turnhout.

Bij de uitbating van deze drie kantoren besteden we extra aandacht aan het bereik van mensen met een migratieachtergrond. In overleg en samenwerking met verenigingen van diverse allochtone gemeenschappen, Centrum voor Basiseducatie, het Agentschap Integratie en Inburgering en de Dienst Gelijke Kansen van stad Turnhout, voert T’ANtWOORD in het voorjaar 2021 een onderzoek naar de drempels die kwetsbare anderstaligen ervaren in het bestaande aanbod. Dit onderzoek zou er toe moeten leiden dat het aantal aanvragen voor vakantie en daguitstappen voor deze groep aanzienlijk stijgt.

Dit project kwam tot stand dankzij de financiële ondersteuning van Toerisme Vlaanderen.

MENU linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram